Skip to content

Hvordan gjennomføre?

I teksten under vil dere få informasjon om hvordan Pegasus Project gjennomføres. Vi har fått mange spørsmål og svarer på de i tekstene under. Dette er ikke avansert – dere forstår raskt hvordan dette skal gjennomføres. Det er litt forskjell på å kjøpe tilgang direkte og bestilling for bedrifter over 50 stk. Se info under. 

Lykke til agenter!

GJENNOMFØRING OG INFORMASJON

For privatpersoner og bedrifter under 50 ansatte

Er dere en vennegjeng eller en bedrift med færre enn 50 ansatte, bestiller dere tilgang direkte i vår nettbutikk. Her kan dere velge å kjøpe lisens til 3, 4 eller 5 personer. Hvert lag (alle deltakere) bruker samme lisenskode og logger inn med denne. Kjøper dere flere samtidig, vil dere motta alle lisenskodene direkte på denne nettsiden og tilsendt på e-post etter kjøp. Klikk her for å komme til nettbutikken

Det blir ikke satt opp egen server (highscoreliste) når lisenskodene kjøpes direkte. Dette er guiden på hvordan dere på best mulig måte gjennomfører:

1: Del opp i lag. 3, 4 eller 5 pr.lag. Kjøp lisenskoder som matcher antall lag og antall.  Om et lag blir en færre, f.eks. ved sykdom, kan de andre gjennomføre. På en 3, eller 4 personer lisens, kan man ikke være 5 personer logget inn. Da vil vedkommende få beskjed om at «rommet» er fullt. 

2: Start samtidig. Sett starttidspunkt f.eks. kl: 15.00. Da kan laget logge inn med koden sin. Det første laget som fullfører er vinnerlaget. Skriv ned tiden dere bruker. Når Pegasus Project er fullført, vil dere se en avslutningsvideo. 

3: Dere er ferdig. Hvilket lag var raskest? Gratuler vinnerne!  

Husk – laget må kunne kommunisere underveis i spillet. Laget er selv ansvarlig for å koble seg opp i samme rom. Dere velger selv løsning (Teams, Zoom, Skype, Discord e.l.) Når man bestiller direkte, er det 2 timers versjonen av aktiviteten som gjennomføres. Det er ikke mulig å endre dette. Er dere kun et lag, er målet å fullføre så raskt som mulig. Rekorden er på vanvittige 57 min uten hjelp. De fleste havner på rundt 1t 30min – 1t 45min. Slår dere gjennomsnittet?

GJENNOMFØRING OG INFORMASJON

For bedrifter med flere enn 50+ ansatte

Gjennomføringen er nokså lik for de som kjøper direkte. Men, dere vil få tilgang til et par ekstra funksjoner. 

Laget kan velge et lagnavn når de logger inn. Dette er navnet som vil bli stående i highscore-listen dere også får tilgang til. Her vil dere automatisk etter endt aktivitet se tider til de forskjellige lagene som gjennomførte. 

Ansvarlig for Pegasus Project må sette opp en egen server til dere. Det er viktig at skjema sendes inn senest 48 timer før ønsket gjennomføring.

Dere vil motta en egen e-post med samtlige lisenskoder. Dere er selv ansvarlige for å dele ut disse kodene til lagene. 

Er dere f.eks. 150 stk som skal gjennomføre, vil vi anbefale å gjøre det på følgende måte: 
1: Sett opp alle deltakere i et excel-skjema. Del opp i 4 eller 5 deltakere pr.lag (5 deltakere om dere velger 1t 15min versjonen, 4 deltakere om dere velger 2 timer)
I dette tilfellet – 30 lag om dere velger 1t 15min versjon og 38 lag om dere velger 2 timer. 

2: Bestill for x-antall deltakere via vårt skjema. Klikk her for å komme til skjema og bestilling. 

3: Dere får tilsendt lisenskoder. Vi lister de opp – se eksempel: 
Lag 1: aaaaaaa
Lag 2: bbbbbb
Lag 3: cccccc
Osv…. 

Legg inn samtlige lisenskoder i excelskjema. Det har ingenting å si at lag 1 kjenner til lisenskoden til lag 5. Man bruker kun sin egen lisenskode for å logge inn. 
Send ut excelfilen/skjema når dere er klare til å starte. 

4: Alle må laget må kunne kommunisere underveis. Når samtlige lag har gjennomført er aktiviteten ferdig og dere får tilgang til highscore. 

Alle lag starter sin reise her: www.LordHenrys.com